მომსახურება ავტორიზაციით და აკრედიტაციით განსაზღვრული საბიბლიოთეკო სტანდარტების დანერგვის მიზნით

მომსახურება ავტორიზაციით და აკრედიტაციით განსაზღვრული საბიბლიოთეკო სტანდარტების დანერგვის მიზნით

შპს „იურისტების სამყარო“ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს სთავაზობს საკონსულტაციო მომსახურებას უმაღლესი განათლების გარე მექანიზმებით (ავტორიზაციით და აკრედიტაციით) განსაზღვრული საბიბლიოთეკო სტანდარტების დანერგვა/სისრულეში მოყვანის კუთხით.

libraria