წიგნის გამოცემა განვადებით

წიგნის გამოცემა განვადებით

გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“ საქართველოში პირველად  გაძლევთ უპრეცედენტო შესაძლებლობას თქვენი პუბლიკაციების გამოქვეყნების კუთხით. ბეჭდვა განვადებით ესაა საშუალება თქვენი პუბლიკაცია იქნეს მიწოდებული საზოგადოებისთვის ისე, რომ არ გადაიხადო ერთიანი თანხა მომსახურებისთვის, არამედ მოხდეს ამ თანხის თქვენთვის სასურველი და ბანკისთვის მისაღები პირობების შესაბამისად გადანაწილება და წიგნისა თუ სხვა პუბლიკაციის გამოქვეყნება, როგორც იურიდიული, ისე სხვა ნებისმიერი მიმართულებით.