გამომცემლობა იურისტების სამყარო ფრანკფურტის წიგნის №66-ე საერთაშორისო ფესტივალზე

გამომცემლობა იურისტების სამყარო ფრანკფურტის წიგნის №66-ე საერთაშორისო ფესტივალზე

გამომცემლობა იურისტების სამყარო ფრანკფურტის წიგნის №66-ე საერთაშორისო ფესტივალზე

გამომცემლობა იურისტების სამყარო ფრანკფურტის წიგნის №66-ე საერთაშორისო ფესტივალზე