+ დათვალიერება

რელიგიის სამართლის საკითხები

გამოქვეყნების თარიღი: სექტემბერი 3, 2015

გასაყიდი ფასი

GEL 7.00

ჯერ არ შეგიძენიათ? ჩამოტვირთეთ უფასო ნიმუში (PDF) ყდითა და სარჩევით.

უფასო ნიმუში
A5, რბილი ყდა, 119 გვ.
ქართული
978-9941-9444-0-6

შინაარსი

რელიგიის სამართალი, როგორც საერო სამართლის ნაწილი, მოიცავს
იმ სამართლებრივ ჩარჩოებს, ნორმებსა და კატეგორიებს, რომლებიც
უზრუნველყოფს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვას და
რელიგიური გაერთიანებების სამართლებრივი მდგომარეობისა და საქმიანობის
წესის რეგულირებას.

წინამდებარე პუბლიკაციაში თავმოყრილია ავტორის მიერ 2012-2015
წლებში გამოქვეყნებული სტატიები, რომლებიც აერთიანებს რელიგიის
სამართლის ცალკეულ საკითხებს, კერძოდ, რელიგიური უფლებების
მარეგულირებელ ეროვნულ კანონმდებლობათა მრავალფეროვნება და
თვითმყოფადობა, რელიგიის ან რწმენის ნიშნით დისკრიმინაციისგან
დაცვის გარანტიები და სექტის სამართლებრივი გაგება. პუბლიკაცია,
დანართის სახით, ასევე, მოიცავს იმ მნიშვნელოვან დოკუმენტებს, რომელზე
დაყრდნობითაც მომზადდა კრებულში მოცემული სტატიები.

აქ წარმოდგენილი საკითხები რელიგიის სამართლის ერთიანი სისტემის
მხოლოდ მცირე ნაწილია. მიუხედავად ამისა, გვჯერა, რომ ის
სასარგებლო წყარო იქნება რელიგიის სამართლით დაინტერესებულ
მკითხველთა ფართო წრისთვის.

მკითხველის შეფასება

ნანახია 1280 - ჯერ , 2 ნახვა დღეს