+ დათვალიერება

სამართლებრივი თავისუფლება და მისი ფილოსოფიურ-პოლიტიკური მენეჯმენტი

გამოქვეყნების თარიღი: იანვარი 1, 2014

გასაყიდი ფასი

GEL 10.00

ჯერ არ შეგიძენიათ? ჩამოტვირთეთ უფასო ნიმუში (PDF) ყდითა და სარჩევით.

უფასო ნიმუში
A5, რბილი ყდა, 186 გვ.
ქართული
978-9941-0-4343-7

აღწერა

მონოგრაფიაში განხილულია სამართლებრივი თავისუფლებისა და მისი ფოლოსოფიურ-პოლიტიკური მენეჯმენტის პრობლემები. ავტორი მიიჩნევს, რომ სამართლებრივი თავისუფლება, როგორც აუცილებლობა, ერთ-
ერთი ფაქტორია სამართლიანობის გზაზე. ავტორი გვთავაზობს
სამართლებრივი
თავისუფლების
ახლებურ
შემადგენლობას,
რომელშიც
სამართლებრივ
ნებასთან,
სამართლებრივ
არჩევანთან,
სამართლებრივ
ინტუიციასთნ
და სამართლებრივ
აზროვნებასთან
ერთად
მოცემულია
სამართლებრივი
მოქმედება
_ დაკავშირებული
ნორმალურ
ფიზიკურ
მონაცენებთან.

ნაშრომში
განიხილება
სამართლებრივი
შემოქმედება,
როგორც
აუცილებელი
ახლის
შექმნის
საფუძველი
სამართლებრივი
კულტურის
განვითარებაში,
სამართლებრივი
თავისუფლებისა
და სამართლებრივი
პლურალიზმის
მისაღწევად,
`ჩრდილოვანი
სამართლის~
დასაძლევად.

მონოგრაფიაში
ცენტრალური
ადგილი
უკავია
“თავისუფლად
ვარირებად
ინტეგრალურ
და ფილომენურ
სამართალს”,
როგორც
სამართლის
პროგრესული
განვითარების
შედეგს,
რომელიც
ჰუმანურობისა
და ჭეშმარიტი
ადამიანურობის
გამოხატულებაა.

ავტორი
განიხილავს
აგრეთვე
სამართლებრივი
თავისუფლების
ტრანსფორმაციასა
და მენეჯმენტს,
მიზანს,
საშუალებასა
და შედეგს
სამართლებრივ
თავისუფლებაში,
პოლიტიკური
ნებას,
როგორც სამართლებრივი ტრანსფორმაციის საფუძველს და პიროვნულის, ეროვნულისა და ზოგადსაკაცობრიოს
ერთობლიობის
აუცილებლობას
სამართლებრივ
თავისუფლებაში

მკითხველის შეფასება

ნანახია 1243 - ჯერ , 1 ნახვა დღეს

მსგავსი პროდუქტები