+ დათვალიერება

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის პრობლემები

გამოქვეყნების თარიღი: მარტი 25, 2016

გასაყიდი ფასი

GEL 0.00

ჯერ არ შეგიძენიათ? ჩამოტვირთეთ უფასო ნიმუში (PDF) ყდითა და სარჩევით.

უფასო ნიმუში
A5, რბილი ყდა, 160 გვ.
ქართული
978-9941-9428-4-6

შინაარსი

წინამდებარე ნაშრომში შესწავლილია „საჯარო სამსახურის შესახებ”
საქართველოს კანონი, მოცემულია შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითზე, ნაშრომში გაანალიზებულია
ის საკითხები, რაც უკავშირდება საჯარო სამსახურის ინსტიტუტს,
კერძოდ, საჯარო სამსახურის წარმოშობის ისტორია, საჯარო სამსახურის
სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები საქართველოში. ნაშრომში
წამოყენებული და დასაბუთებულია პრაქტიკული მნიშვნელობის
მქონე ახალი წინადადებები,რაც საკანონმდებლო წესით შესაძლებელია
რომ განმტკიცდეს „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში.
ნაშრომი განკუთვნილია, როგორც უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის,
ისე სამართლის პრობლემატიკით დაინტერესებული სპეციალისტებისა
და ფართო საზოგადოებისათვის.

მკითხველის შეფასება

ნანახია 2099 - ჯერ , 2 ნახვა დღეს

მსგავსი პროდუქტები