დათვალიერება

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სამართლებრივი ასპექტები და მასთან ბრძოლის მეთოდები

გამოქვეყნების თარიღი: აპრილი 1, 2016

გასაყიდი ფასი

GEL 10.00

ჯერ არ შეგიძენიათ? ჩამოტვირთეთ ნიმუში (PDF) სარჩევითა და ყდით.

უფასო ნიმუში
A5, რბილი ყდა, გვ. 206
ქართული
978-9941-9428-6-0

შინაარსი

ადამიანის მონურ მდგომარეობაში ჩაყენება და მისი თავისუფლების უარყოფა, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანის ძირითადი უფლების – იყოს თავისუფალი – დარღვევაა. A,,მონობის თანამედროვე ფორმად‘’ წოდებული ეს დანაშაული ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაოდ აღიარებული, საერთაშორისო ინსტრუმენტებით განმტკიცებული ყველა სხვა უფლებისა და თავისუფლების უგულებელყოფის საფუძველიც არის.


ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის სიმძიმე, პატივისა და ღირსების შელახვა, ფიზიკური თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მოშლა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა და თავისუფლებათა უხეშ დარღვევად აქცევს. ნაშრომის მიზანია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის ადამიანის უფლებათა დარღვევის ჭრილში განხილვა, მსოფლიოში არსებული საერთაშორისო და ეროვნული ინსტრუმენტების ანალიზის საფუძველზე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის წარმატებული და ჩრდილოვანი მხარეების გამოკვეთა და შესაბამისი რეკომენდაციების ჩამოყალიბება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის მიმართ არსებული საკანონმდებლო მოდელისა და მექანიზმების სრულყოფის მიზნით.

ავტორისგან

მკითხველის შეფასება

ნანახია 1563 - ჯერ , 1 ნახვა დღეს

მსგავსი პროდუქტები