დათვალიერება

ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი

გამოქვეყნების თარიღი: ოქტომბერი 18, 2016

გასაყიდი ფასი

GEL 20.00

ჯერ არ შეგიძენიათ? ჩამოტვირთეთ უფასო ნიმუში (PDF) ყდითა და სარჩევით.

უფასო ნიმუში
A5, რბილი ყდა, 489გვ.
ქართული
ISBN 978-9941-9476-0-5

წიგნის აღწერა

წიგნი წარმოადგენს `ქართული საერთაშორისო კერძო სამართლის~
მეორე გადამუშავებულ და დამატებულ გამოცემას. აღნიშნულ გამოცემას
ცალკე თავად დამატებული აქვს საერთაშორისო შრომის სამართალი.
წიგნი ეძღვნება საერთაშორისო კერძო სამართლის პრობლემებს. მას-
ში შედარებით-სამართლებრივი მეთოდის გამოყენებით გაანალიზებულია
ევროპის ქვეყნების საერთაშორისო კერძო სამართლის დოქტრინისა და
სასამართლო პრაქტიკის თანამედროვე მიღწევები. ნაშრომი შედგენილია
ევროპული უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამების (ადაპტირებული
პროგრამითაც ისწავლება ეს საგანი ამჟამად საქართველოს ყველა წამყვან
უნივერიტეტში) შესაბამისად და ამომწურავად მოიცავს ყველა ძირითად
საკითხს.
განკუთვნილია იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის,
აგრეთვე მეცნიერ-პედაგოგების, მოსამართლეების, არბიტრების, ადვოკატებისა
და სხვა პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, საერთაშორისო კერძო
სამართლის შესწავლით დაინტერესებულ სხვა პირთათვის.

მკითხველის შეფასება

ნანახია 4822 - ჯერ , 1 ნახვა დღეს