დათვალიერება

სამართლებრივი მართვისა და რეგულირების მეთოდები

გამოქვეყნების თარიღი: ივლისი 24, 2017

გასაყიდი ფასი

GEL 10.00

წიგნის შეძენა შესაძლებელია იურისტების სამყაროს მაღაზიათა ქსელში, კოსტავას #75 -ში და კეკელიძის #1 -ში და ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მაშტაბით.

უფასო ნიმუში
A5- რბილი ყდა-181 გვ.
ქართული
978-9941-9512-8-2

წიგნის აღწერა

მონოგრაფიაში განხილულია სამართლებრივი მართვისა და რეგულირების მეთოდების არსი, უზოგადესი, ზოგადი და კონკრეტული მეთოდები. ავტორი განიხილავს, როგორც უკვე ცნობილ: პრეცედენტულ, იმპერატიულ, დისპოზიციურ, ინდუქციურ, დედუქციურ, რედუქციურ, აბდუქციურ, პირდაპირი და ირიბი ზემოქმედების, დარწმუნების, ზომიერების, ძალდატანების, ინტენციის(განზრახვის), სინერგეტიკულ, რეპრეზენტაციის, ნეიროლონგვისტული პროგრამირების (NLP) პროგრამირების მეთოდებს, ასევე ავტორის მიერ მოკვლეულ მეთოდებს: თავისუფლად ვარირებად ინტეგრალურ მეთოდს, რეგრესული იძულების, ბრძოლის, საშემსრულებლო, მომთხოვნელობის, ჟესტიკულაციის, საუბრის ინტონაციისა და ა.შ. მეთოდებს.

 

მკითხველის შეფასება

ნანახია 992 - ჯერ , 2 ნახვა დღეს