+ დათვალიერება

საპროკურორო სამართალი

გამოქვეყნების თარიღი: მაისი 7, 2015

გასაყიდი ფასი

GEL 15.00

ჯერ არ შეგიძენიათ? ჩამოტვირთეთ უფასო ნიმუში (PDF) ყდითა და სარჩევით.

უფასო ნიმუში
A5, რბილი ყდა, 328 გვ.
ქართული
978-9941-9406-9-9

აღწერა

პროკურატურის როლი თანამდროვე სამართალწარმოებაში განუზომლად დიდია. მიუხედავად ამისა სპეციალური ნაშრომები, რომლებიც დაეხმარებიან პროკურატურის მუშაკებს მათ წინაშე მდგარი პრობლემების გადაწყვეტაში თითქმის არ გვხვდება. საპროკურორო საქმიანობასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო აქტების სიმრავლე და მათში არსებული მთელი რიგი დებულებების ბუნდოვანება კი მოითხოვს სპეციალური ლიტერატურის არსებობას, სადაც საკანონმდებლო ბაზის, დაგროვილი გამოცდილებისა და დამკვიდრებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, წარმოდგენილი იქნება შესაბამისი წინადადებები.
ნაშრომი, “საპროკურორო სამართალი” შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია (არარეგისტრირებული კავშირი) “იუსტიციის მუშაკები სამართლიანი საქართველოსთვის” რეკომენდაციით და შეძლებისდაგვარად ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, რის გამოც ანალოგი არ გააჩნია და განკუთვნილია-პროკურატურის მუშაკების, სხვა პრაქტიკოსი იურისტების (მოსამართლეების, ადვოკატების), იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების, მაგისტრატების, დოქტორანტების და ამ თემატიკით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. იგი ასევე, დაეხმარება საქართველოს პარლამენტს არსებული კანონმდებლობის შემდგომ სრულყოფაში.

მკითხველის შეფასება

ნანახია 1869 - ჯერ , 1 ნახვა დღეს

მსგავსი პროდუქტები