დათვალიერება

საქართველოს სახელწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ დანაშაულთა სისხლის სამართლებრივი დახასიათება

გამოქვეყნების თარიღი: ივნისი 20, 2018

გასაყიდი ფასი

GEL 15.00

ფორმატი: 14,5 x 21 რბილი ყდა, 284 გვ.
ქართული
978-9941-9585-7-1

წიგნის აღწერა

წიგნში მოცემულია საქართველოს 1999 წლის 22 ივლისის სისხლის სამართლის კოდექსით კრიმინალიზებულ იმ დანაშაულთა კომენტარი, რომელთა ჩადენაც შემხებლობაშია საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან.ამომწურავადაა დახასიათებული სახელმწიფო საზღვარზე,
როგორც მოძრავი ნივთის, ასევე პირთა გადაადგილებასთან დაკავშირებული ცალკეული დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი მუხლები. გაანალიზებულია საქართველოს კანონმდებლობა,
საერთაშორისო ხელშეკრულებები და სხვა სამართლებრივი აქტები, სასამართლო პრაქტიკა, საზღვარგარეთის ზოგიერთი ქვეყნის საკანონმდებლო ბაზა. ცალკეულ საკანონმდებლო პრობლემებზე~ წარმოდგენილია ავტორის სუბიექტური ხედვა.

მამუკა ეგუტიძე

 

მკითხველის შეფასება

ნანახია 518 - ჯერ , 4 ნახვა დღეს

მსგავსი პროდუქტები