+ დათვალიერება

საქართველოს კანონი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

გამოქვეყნების თარიღი: თებერვალი 5, 2018

გასაყიდი ფასი

GEL 12.00

A5, რბილი ყდა, 357 გვ.
ქართული
978-9941-9341-7-9

აღწერა

საქართველოს კანონი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

მუხლი 1. საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და მისი მიზანი

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედებაა დანაშაულებრივი, და აწესებს შესაბამის სასჯელს ან სხვა სახის სისხლისსამართლებრივ ღონისძიებას.

2. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.

3. ამ კოდექსის მიზანია დანაშაულებრივი ხელყოფის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის დაცვა.

მკითხველის შეფასება

ნანახია 5321 - ჯერ , 2 ნახვა დღეს

მსგავსი პროდუქტები