+ დათვალიერება

საქართველოს ორგანული კანონი – საქართველოს შრომის კოდექსი

გამოქვეყნების თარიღი: თებერვალი 12, 2018

გასაყიდი ფასი

GEL 2.00

წიგნის შეძენა შესაძლებელია:

 წიგნის მაღაზია "იურისტების სამყარო" თბილისი, მ.კოსტავას#75

 წიგნის მაღაზია "იურისტების სამყარო" თბილისი, კ.კეკელიძე   #1

ბიბლუსის მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მაშტაბით.

უფასო ნიმუში
A5, რბილი ყდა, 56 გვ.
ქართული
978-9941-9341-1-7

აღწერა

  მუხლი 1. მოქმედების სფერო

1. ეს კანონი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე შრომით და მის თანმდევ ურთიერთობებს, თუ ისინი განსხვავებულად არ რეგულირდება სხვა სპეციალური კანონით ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით.

2. შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებსაც არ აწესრიგებს ეს კანონი ან სხვა სპეციალური კანონი, რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით.

3. შრომითი ხელშეკრულებით არ შეიძლება განისაზღვროს ამ კანონით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული ნორმები, რომლებიც აუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობას.

მკითხველის შეფასება

ნანახია 1615 - ჯერ , 2 ნახვა დღეს

მსგავსი პროდუქტები