წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო (აკადემიური წერა)
წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო (აკადემიური წერა) ავტორები: თემურ ჯაგოდნიშვილი, ივანე ჯაგოდნიშვილი, ირაკლი გაბისონია გამომცემლობა: "იურისტების სამყარო" ფასი: 20 ლარი ენა: ქართული ISBN: 978-9941-9638-5-8 გვერდები:427 ფორმატი:14,5 x 21 ყდა: მაგარი წიგნის შეძენა შესაძლებელია: წიგნის მაღაზია "იურისტების სამყარო"თბილისი,მ.კოსტავას#75
20
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი II
"სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი" ⚖️⚖️⚖️" ??? რედაქტორი: ლადო ჭანტურია ავტორები: ლევან თოთლაძე, გიორგი რუსიაშვილი, ზურაბ ჭეჭელაშვილი, თამარ შოთაძე გამომცემლობა: "იურისტების სამყარო"? ფასი: 21 ლარი ენა: ქართული ISBN: 978-9941-9638-9-6 გვერდები:656 ფორმატი:15,5 x 22.5 ყდა: მაგარი წიგნის შეძენა შესაძლებელია: ?წიგნის მაღაზია "იურისტების სამყარო"თბილისი,მ.კოსტავას#75
21
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
ავტორი: კონსტანტინე კუბლაშვილი მეხუთე გამოცემა   2020 წელი
25
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი II
"სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი III ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი" " ⚖️⚖️⚖️" ??? რედაქტორი: ლადო ჭანტურია ავტორები: გიორგი ვაშაკიძე, ირმა გელაშვილი, ეკატერინე ბაღიშვილი, გიორგი რუსიაშვილი, აკაკი ალადაშვილი, ქეთევან მესხიშვილი, ნატალია მოწონელიძე, გიორგი ბათლიძე, სერგი ჯორბენაძე, აკაკი გაწერელია, გიორგი სვანაძე, ირაკლი რობაქიძე წიგნის შეძენა შესაძლებელია: ?წიგნის მაღაზია "იურისტების სამყარო"თბილისი,მ.კოსტავას#75
25
"კონსტიტუციური სამართალი"
"კონსტიტუციური სამართალი" ⚖️⚖️⚖️" ??? ავტორები:ავთანდილ დემეტრაშვილი, გიორგი გოგიაშვილი გამომცემლობა: "იურისტების სამყარო"? ფასი: 25 ლარი ISBN:978-9941-9355-8-9 გვერდები: 532 ენა: ქართული ფორმატი:17,5 x 25 ყდა: რბილი ?წიგნის მაღაზია "იურისტების სამყარო"თბილისი,მ.კოსტავას#75
25
შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი
შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი"  ავტორი: გიორგი გოგიაშვილი გამომცემლობა: "იურისტების სამყარო" ფასი: 26 ლარი ენა: ქართული ISBN: 978-9941-9638-8-9 გვერდები:565 ფორმატი:17,5 x 25 ყდა: რბილი წიგნის შეძენა შესაძლებელია: წიგნის მაღაზია "იურისტების სამყარო"თბილისი,მ.კოსტავას#75
26